ค่าออกแบบบ้าน Modern

มีแบบ
000075 | NumCheck | 1 | BB-H2-60002.15|BB-H2-60002.15
มีแบบ
000074 | NumCheck | 1 | BB-H2-84002.15|BB-H2-84002.15
มีแบบ
000057 | NumCheck | 1 | BB-H2-107901.15|BB-H2-107901.15
มีแบบ
000058 | NumCheck | 1 | BB-H2-130901.15|BB-H2-130901.15
มีแบบ
000073 | NumCheck | 1 | BB-H2-103501.15|BB-H2-103501.15
มีแบบ
000068 | NumCheck | 1 | BB-H2-112901.15|BB-H2-112901.15
มีแบบ
000045 | NumCheck | 1 | BB-H2-76001.15|BB-H2-76001.15
มีแบบ
000039 | NumCheck | 1 | BB-H2-84001.15|BB-H2-84001.15
มีแบบ
000071 | NumCheck | 1 | BB-H2-76002.15|BB-H2-76002.15
มีแบบ
000067 | NumCheck | 1 | BB-H2-79001.15|BB-H2-79001.15
| NumCheck | 0 | |BB-H3-92001.15
| NumCheck | 0 | |BB-H3-92001.15
มีแบบ
000037 | NumCheck | 1 | BB-H2-69001.15|BB-H2-69001.15
มีแบบ
000037 | NumCheck | 1 | BB-H2-69001.15|BB-H2-69001.15
มีแบบ
000032 | NumCheck | 1 | BB-H2-35001.15|BB-H2-35001.15
มีแบบ
000033 | NumCheck | 1 | BB-H2-35501.15|BB-H2-35501.15
มีแบบ
000034 | NumCheck | 1 | BB-H2-37501.15|BB-H2-37501.15
มีแบบ
000035 | NumCheck | 1 | BB-H2-42501.15|BB-H2-42501.15
มีแบบ
000033 | NumCheck | 1 | BB-H2-35501.15|BB-H2-35501.15
มีแบบ
000032 | NumCheck | 1 | BB-H2-35001.15|BB-H2-35001.15
มีแบบ
000035 | NumCheck | 1 | BB-H2-42501.15|BB-H2-42501.15
มีแบบ
000034 | NumCheck | 1 | BB-H2-37501.15|BB-H2-37501.15
มีแบบ
000030 | NumCheck | 1 | BB-H2-60001.14|BB-H2-60001.14
มีแบบ
000029 | NumCheck | 1 | BB-H2-52501.14|BB-H2-52501.14
มีแบบ
000028 | NumCheck | 1 | BB-H2-50001.14|BB-H2-50001.14
มีแบบ
000027 | NumCheck | 1 | BB-H2-49001.14|BB-H2-49001.14
มีแบบ
000026 | NumCheck | 1 | BB-H2-46001.14|BB-H2-46001.14
มีแบบ
000025 | NumCheck | 1 | BB-H3-47101.14|BB-H3-47101.14
มีแบบ
000021 | NumCheck | 1 | BB-H2-74001.10|BB-H2-74001.10
มีแบบ
000022 | NumCheck | 1 | BB-H2-103001.10|BB-H2-103001.10
มีแบบ
000024 | NumCheck | 1 | BB-H2-132501.10|BB-H2-132501.10
มีแบบ
000020 | NumCheck | 1 | BB-H2-660.395|BB-H2-660.395
มีแบบ
000004 | NumCheck | 1 | BB-H2-45001.06|BB-H2-45001.06
มีแบบ
000006 | NumCheck | 1 | BB-H3-35001.06|BB-H3-35001.06
มีแบบ
000007 | NumCheck | 1 | BB-H3-40001.06|BB-H3-40001.06
มีแบบ
000012 | NumCheck | 1 | BB-H2-450.290.07|BB-H2-450.290.07
มีแบบ
000013 | NumCheck | 1 | BB-H2-66001.07|BB-H2-66001.07
มีแบบ
000019 | NumCheck | 1 | BB-H2-660.525|BB-H2-660.525
มีแบบ
000016 | NumCheck | 1 | BB-H2-42001.07|BB-H2-42001.07
มีแบบ
000018 | NumCheck | 1 | BB-H2-660.530|BB-H2-660.530
  รหัสแบบ จำนวนห้อง พื้นที่ ที่ดินสร้าง ราคาก่อสร้างแบบเทิร์นคีย์    
          ราคาแบบเสาเข็มตอก ราคาแบบเสาเข็มเจาะ สเปควัสดุ สระว่ายน้ำ & อื่นๆ
  START UP MODEL.
BB-H2-25001.06 3ห้องนอน 3ห้องน้ำ 250 75 สอบถาม สอบถาม BB ST SW+ 1
BB-H2-45001.06 4ห้องนอน 5ห้องน้ำ 0 104 สอบถาม สอบถาม BB ST SW+1
BB-H3-35001.06 3ห้องนอน 4ห้องน้ำ 0 60 สอบถาม สอบถาม PR.AA ALL SWIM(0.45 mb)
BB-H3-40001.06 4ห้องนอน 4ห้องน้ำ 0 68 สอบถาม สอบถาม BB ST non swim
BB-H2-33001.06 4ห้องนอน 4ห้องน้ำ 330 95 สอบถาม สอบถาม BB ST non swim
  MODEL 2016-2019.
BB-H2-450.290.07 3ห้องนอน 5ห้องน้ำ 0 81 สอบถาม สอบถาม BB ST SW+ 900
BB-H2-66001.07 6ห้องนอน 5ห้องน้ำ 0 0 สอบถาม สอบถาม BB ST PL&SW+2
BB-H2-660.525 6ห้องนอน 7ห้องน้ำ 0 173 สอบถาม สอบถาม BB ST SW+FINISH
BB-H2-42001.07 4ห้องนอน 5ห้องน้ำ 0 117 สอบถาม สอบถาม BB ST non swim
BB-H2-660.530 5ห้องนอน 7ห้องน้ำ 0 153 สอบถาม สอบถาม BB ST non swim
BB-H2-660.395 4ห้องนอน 5ห้องน้ำ 0 124 สอบถาม สอบถาม BB ST non swim
BB-H2-74001.10 4ห้องนอน 5ห้องน้ำ 0 240 สอบถาม สอบถาม BB ST SW+2
BB-H2-103001.10 6ห้องนอน 6ห้องน้ำ 0 225 สอบถาม สอบถาม BB ST SW+3
MO-H2-27001.10 3ห้องนอน 3ห้องน้ำ 270 69 สอบถาม สอบถาม
BB-H2-132501.10 7ห้องนอน 9ห้องน้ำ 0 450 สอบถาม สอบถาม BB ST PL&SW+5
  NEW MODEL 2020.
BB-H3-47101.14 5ห้องนอน 5ห้องน้ำ 0 100 สอบถาม สอบถาม BB ST SW+FINISH
BB-H2-46001.14 4ห้องนอน 5ห้องน้ำ 0 128 สอบถาม สอบถาม BB ST SW+FINISH
BB-H2-49001.14 4ห้องนอน 5ห้องน้ำ 0 156 สอบถาม สอบถาม BB ST SW+FINISH
BB-H2-50001.14 4ห้องนอน 5ห้องน้ำ 0 156 สอบถาม สอบถาม BB ST SW+FINISH
BB-H2-52501.14 4ห้องนอน 5ห้องน้ำ 0 156 สอบถาม สอบถาม
BB-H2-60001.14 4ห้องนอน 5ห้องน้ำ 0 156 สอบถาม สอบถาม BB ST SW+FINISH
  NEW MODEL 2021.
BB-H2-35001.15 4ห้องนอน 5ห้องน้ำ 0 109 สอบถาม สอบถาม PR.A ALL SWIM(0.4 mb)
BB-H2-35501.15 4ห้องนอน 5ห้องน้ำ 0 101 สอบถาม สอบถาม PR.A ALL SWIM(0.4 mb)
BB-H2-37501.15 4ห้องนอน 5ห้องน้ำ 0 101 สอบถาม สอบถาม PR.AA ALL SWIM(0.45 mb)
BB-H2-42501.15 5ห้องนอน 6ห้องน้ำ 0 107 สอบถาม สอบถาม PR.AA ALL SWIM(0.45 mb)
BB-H2-69001.15 5ห้องนอน 5ห้องน้ำ 0 135 สอบถาม สอบถาม PR.AA ALL SWIM(0.9 mb)
BB-H2-92001.15 6ห้องนอน 8ห้องน้ำ 920 135 สอบถาม สอบถาม PR.AA ALL SWIM(0.9 mb)
BB-H2-84001.15 6ห้องนอน 8ห้องน้ำ 920 135 สอบถาม สอบถาม PR.A ALL SWIM(0.8 mb)
BB-H2-84001.15 5ห้องนอน 5ห้องน้ำ 690 135 สอบถาม สอบถาม PR.A ALL SWIM(0.8 mb)
BB-H2-84001.15 5ห้องนอน 6ห้องน้ำ 425 107 สอบถาม สอบถาม PR.A ALL SWIM(0.4 mb)
BB-H2-84001.15 4ห้องนอน 4ห้องน้ำ 375 101 สอบถาม สอบถาม PR.A ALL SWIM(0.4 mb)
  NEW MODEL 2022.
BB-H2-84002.15 5ห้องนอน 6ห้องน้ำ 0 233 สอบถาม สอบถาม
BB-H2-60002.15 4ห้องนอน 5ห้องน้ำ 0 154 สอบถาม สอบถาม
BB-H2-84001.15 5ห้องนอน 6ห้องน้ำ 0 270 สอบถาม สอบถาม PR.AA ALL SWIM(0.45 mb)
BB-H2-76001.15 4ห้องนอน 5ห้องน้ำ 0 254 สอบถาม สอบถาม PR.A
BB-H2-107901.15 4ห้องนอน 5ห้องน้ำ 0 270 สอบถาม สอบถาม
BB-H2-79001.15 5ห้องนอน 6ห้องน้ำ 0 257 สอบถาม สอบถาม
BB-H2-112901.15 6ห้องนอน 7ห้องน้ำ 0 344 สอบถาม สอบถาม
BB-H2-84001.15 800 0 สอบถาม สอบถาม
BB-H2-130901.15 5ห้องนอน 7ห้องน้ำ 0 430 สอบถาม สอบถาม
BB-H2-76002.15 4ห้องนอน 5ห้องน้ำ 0 266 สอบถาม สอบถาม
BB-H2-130901.15 5ห้องนอน 7ห้องน้ำ 1309 430 สอบถาม สอบถาม
BB-H2-103501.15 5ห้องนอน 6ห้องน้ำ 0 380 สอบถาม สอบถาม
ราคาก่อสร้าง อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามโปรโมชั่นบริษัท โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สามารถเช็คราคาที่ BLACKBEAM.NET โทร. 02-509-2324
©2012-2024  รับออกแบบ ARCHITECT-BKK CO.,LTD.
ออกแบบโมเดิร์น BLACK-BEAM

ออกแบบโมเดิร์น

มือถือ : 082-5514990

สำนักงาน : 02-509-2324

LineID : gimyong

INBOX : blackbeam

facebook: blackbeam